Hjälp och stöd för att återvända till hemlandet

Frivillig återresa

Migrationsverket och Internationella organisationen för migration (IOM) hjälper personer som frivilligt återvänder till sitt hemland. Du kan till exempel få hjälp med researrangemangen och med att skaffa resebiljetter och dokument. Du kan få ekonomiskt stöd eller stödtjänster även i ditt hemland.

Ta kontakt

Berätta om din situation så hjälper vi dig att gå vidare. En förfrågan förpliktar dig inte till något.

Skicka ett Whatsapp-meddelande eller ring:

050 413 8625

Stöd för återresa

Storleken på det bidragsbelopp som Migri beviljar varierar beroende på bidragsform och på landet dit du återreser. Stödet i form av kontanter är mellan 200 och 1 500 euro och bidraget i form av förnödenheter mellan 3 000 och 5 000 euro beroende på land. Se landspecifikt bidragsbelopp »

Bidrag i form av förnödenheter kan bland annat bestå av hjälp med att hitta bostad, studieplats eller arbete eller med att starta ett företag.

Granska bidragsalternativen »

Hur frivilligt återresa fungerar

1

Ta kontakt

Ta kontakt via Whatsapp eller genom att ringa.
Vi hjälper dig att gå vidare beroende på dina behov.

050 413 8625

2

Ansökan behandlas

Efter att du kontaktat kommer vi överens om en tid för ett gemensamt möte där vi kan diskutera din livssituation och den bidragsform som passar dig. Vi hjälper dig att göra ansökan och fattar ett beslut åt dig.

3

Du återvänder hem

I Finland ger IOM dig rådgivning i återvändandefrågor, bokar resan till ditt hemland åt dig och hjälper dig skaffa ett resedokument. Ditt återresebidrag utbetalas till dig i ditt hemland.

Vanliga frågor

Hur ansöker jag om bidrag?

Kontakta oss med ett Whatsapp-meddelande eller ring oss på tfn 050 413 86 25. Vi diskuterar din situation och fyller tillsammans i din ansökan samt ser till att villkoren för frivilligt återresa uppfylls. Som asylsökande ansöker du om återresebidrag från den förläggning där du är registrerad som klient.

Hur lång tid tar det att arrangera återresan?

Hur länge det tar att arrangera återresan beror på bland annat på landet dit du återreser och de resedokument som krävs för landet. Om du har alla nödvändiga dokument tar arrangemangen för återresan minst två veckor. Om det finns många nödvändiga dokument och utredningar som ska göras återresan kan arrangemangen ta flera månader.

Vad består återresebidraget av?

Återresebidraget omfattar resekostnader, researrangemang och ett bidrag för återintegration antingen i form av kontantbetalning eller förnödenheter.

Vad består återresebidragets ekonomiska bidrag av?

Bidraget kan utbetalas ut antingen i form av kontanter eller i form av förnödenheter

Stödet i form av kontanter innebär kontanta pengar, varav 200 euro utbetalas i Finland och resten i landet dit du återreser.

Med bidrag i form av förnödenheter avses tjänster, varor eller förnödenheter som stödjer återintegration. Du kan använda bidraget i form av förnödenheter till exempel för att skaffa lokaler eller varor som behövs för att starta ett eget företag, hyra en lägenhet, betala för en läroanstalts studieavgifter eller kostnader för hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster.

Vem arrangerar återresan?

Återresan och bidraget arrangeras i sin helhet av Migri eller förläggningen samt International Organization for Migration (IOM). Andra statliga aktörer, såsom ditt hemlands stat, deltar inte i arrangemangen.

Hur mycket bidrag får jag?

Bidragets gränser anvisas i finsk lag. Bidragsbeloppet varierar beroende på bidragsform och på landet dit du återreser.  Stödet i form av kontanter är mellan 200 och 1 500 euro och bidraget i form av förnödenheter mellan 3 000 och 5 000 euro beroende på land. Mer information om bidragsbeloppet hittar du på sidan Bidrag till olika länder – Migrationsverket (migri.fi).

Vem kan få återresebidrag?

Förutsättningarna för att få bidraget är att återvändandet är permanent och att det finns ett behov av stöd. Ett permanent återvändande innebär att du måste återta anhängiga ansökningar och överklaganden om asyl eller andra uppehållstillstånd. Du måste också återvända till ett land där du kan och ämnar stanna efter din återresa. Du får bidrag endast om du inte själv har råd att betala kostnaderna som orsakas av resan. Som regel kan återresebidrag inte fås flera gånger, så om du redan har fått återresebidrag för att återvända från Europa kan du inte få det igen.

Kan jag lita på att få det ekonomiska stöd som ingår i återresebidraget när jag återvänder´ till mitt hemland?

Ja, det kan du. Bidraget arrangeras alltid via en pålitlig, verifierad aktör i ditt hemland. Till exempel beblandar sig inte ditt hemlands myndigheter i arrangerandet av ditt bidrag för förnödenheter. Migrationsverket och IOM övervakar utbetalningen av bidraget i ditt hemland och du kan också kontakta Migrationsverket eller IOM när du återvänt till ditt hemland.

Ta kontakt

Skicka ett Whatsapp-meddelande eller ring:

050 413 8625