Skip to content

Published 16.10.2019

Föreläsningsserie för allmänheten om återflyttning och rörlighet – Somalia, Afghanistan, Irak

Under hösten 2019 ordnas en Studia Generalia-föreläsningsserie med fyra föreläsningar, varav de tre första handlar om utmaningar och möjligheter med återflyttningen till Irak, Afghanistan och Somalia. Den sista föreläsningen i serien fokuserar mer allmänt på rörligheten och återflyttningens många dimensioner. Föreläsningsserien ordnas av Migrationsinstitutet och Migrationsverket som en del av AUDA-projektet. Föreläsningsseriens tidtabell är följande:

Somalia: mån. 21.10 kl. 13.00–16.00, Vetenskapernas hus, sal 104, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Föreläsningsprogram (på finska)

Afghanistan: mån. 4.11 kl. 13.00–16.00, Vetenskapernas hus, sal 104, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Föreläsningsprogram (på finska)

Irak: tis. 26.11 kl. 13.00–16.00, Vetenskapernas hus, sal 104, Kyrkogatan 6, Helsingfors

Föreläsningsprogram (på finska)

Den gränsöverskridande rörligheten och återflyttningens många dimensioner: mån. 16.12 kl. 15.00–18.00, Åbo stadsbibliotek, Studio, Slottsgatan 2, Åbo

Föreläsningsprogram (på finska)

Man kan följa med föreläsningarna även på webben och de kommer att finnas på samma webbsida i efterhand.

Föreläsningsserien är avgiftsfri och öppen för alla. Föreläsningarna hålls i huvudsak på finska men en del av inläggen är på engelska. Välkommen!

Migrationsinstitutet är en självständig riksomfattande stiftelse som har specialiserat sig på migrationsforskning och -dokumentation.

AUDA-projektet är ett projekt finansierat av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Syftet med projektet är att utveckla systemet för frivillig återresa i samarbete med andra EU-länder och återvändandeländer. Projektets fullständiga namn är Frivillig återresa till Irak, Afghanistan och Somalia.