Siirry sisältöön

Julkaistu 02.08.2019

Viestintää muuttuvissa muuttoliikkeissä

”Mielessämme muut maat ovat paratiiseja, joissa elämä on hyvää ja kansalaisia arvostetaan. Vaikka se on illuusio, ihmiset haluavat lähteä kotimaansa epävakaista olosuhteista.”

”Olen nuori mies ja asun vanhempieni kanssa. Jos lähden Eurooppaan, tilanne muuttuu. Saan oman kodin ja oman vapauden. Ei täällä ole vapautta.”

”Haluan pysyä kotimaassani, koska ajattelen että minulla on tietoa ja taitoa rakentaa elämää täällä. On tärkeää, että ihmiset, joilla on osaamista jäävät rakentamaan omaa yhteiskuntaa.”

Kommentit on poimittu Irakissa kuvatuista dokumenteista, joissa nuoria miehiä ja naisia haastatellaan siirtolaisuudesta ja henkilökohtaisista lähtöhaluista. Haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, että siirtolaisuuden riskit tiedostetaan, mutta monen mielessä takoo toivo paremmasta elämästä Euroopassa. Toisaalta moni uskoo, ettei omaa kotimaata, sen rakentamista ja tulevaisuutta pidä jättää. Toivoa löytyy Irakistakin.

Dokumentit ovat osa Suomen ulkoministeriön muuttoliikeviestintää, jota on toteutettu eduskunnan osoittamalla määrärahalla. Viestintää suunnataan ja toteutetaan Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden ja Suomessa asuvien diasporien kannalta tärkeillä alueilla kuten Lähi-idässä, Keski-Aasiassa ja Itä-Afrikassa. Viestintää on tehty yhteistyössä sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston kanssa.

Somalialainen silmälasipäinen mies kehottaa kovaäänisen kautta väkijoukkoa taistelemaan al-Shabaabia vastaan.

Kuvakaappaus Somaliassa viime vuonna toteutetusta terrorismin vastaisesta videoprojektista

Aktiivisemman viestinnän tarpeeseen havahduttiin vuonna 2015, kun Suomi vastaanotti poikkeuksellisen suuren määrän turvapaikanhakijoita. Tuolloin kävi ilmi, miten puutteellisten tai jopa valheellisten tietojen varassa moni Suomesta turvapaikkaa hakeva oli matkaan lähtenyt. Viestinnän ensisijainen tarkoitus oli perusteettoman turvapaikan haun vähentäminen Suomessa. Viestien tavoitteeksi asetettiin muun muassa Suomea ja turvapaikanhakua koskevan oikean tiedon lisääminen Eurooppaan ja Suomeen kohdistuvan muuttoliikkeen lähtömaissa.

Koska säännösten vastainen muuttoliike on moniulotteinen ilmiö, on se antanut tilaa ja mahdollisuuksia myös monenlaiseen viestintään. Viestinnällä on pyritty tarjoamaan tietoa muun muassa ihmissalakuljetuksesta, paluumuutosta ja muista siirtolaisuuteen liittyvistä aiheista. Toiminnassa on hyödynnetty sosiaalista mediaa, videoita ja artikkeleita, internetiä, televisio- ja radiolähetyksiä, keskustelutilaisuuksia, työpajoja, haastatteluselvityksiä ja toimittajakoulutuksia. Nyttemmin ministeriössä keskitytään toteuttamaan myös kauaskantoisempaan viestintää, jonka tavoitteena on säännösten vastaisen muuttoliikkeen perimmäisiin syihin vaikuttaminen. Viestinnällä pyritään ehkäisemään esimerkiksi syrjäytymistä, väkivaltaista radikalisoitumista ja terrorismia, ja toisaalta edistämään rauhanrakentamista ja nuorten uskoa yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiin.

On tärkeää, että Suomi osallistuu muuttoliikeviestinnästä käytävään kansainväliseen keskusteluun. Euroopan komission tavoitteena on yhdistää ja jakaa entistä tiiviimmin jäsenmaiden viestinnällistä osaamista ja kokemusta. Tästä osoituksena on esimerkiksi hiljattain perustettu muuttoliikeviestinnän työryhmä, jossa Suomikin on ollut alusta asti mukana.

Rim Mezian
Kirjoittaja työskentelee viestintäsuunnittelijana ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän yksikössä.