Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on vapaaehtoinen paluu?

Vapaaehtoisen paluun järjestelmässä on kyse siitä, että kansainvälistä suojelua hakenut ulkomaalainen palaa vapaaehtoisesti kotimaahansa tai muuhun maahan, jossa hänellä on oleskelulupa. Henkilö voi palata joko kesken turvapaikkaprosessinsa tai sen jälkeen. Vapaaehtoista paluuta ehdotetaan aina ensisijaisesti henkilöille, joille ei myönnetä oleskelulupaa tai joilla ei ole edellytyksiä saada turvapaikkaa vastaanottavasta maasta.

Vapaaehtoisen paluun järjestelyistä vastaavat Maahanmuuttovirasto (Migri) ja vastaanottokeskus, johon palaaja on rekisteröity. Maahanmuuttoviraston tärkein yhteistyökumppani vapaaehtoisen paluun asioissa on YK:n Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM (International Organization for Migration). IOM järjestää palaajien matkat, antaa neuvontaa palaajille ja huolehtii erityisryhmien tarpeista. Maahanmuuttovirastolla on paluumaissa useita palveluntarjoajia, eli kansainvälisiä ja paikallisia järjestöjä, joiden avulla Maahanmuuttovirasto varmistaa, että paluu sujuu mahdollisimman hyvin.

Vapaaehtoisen paluun järjestelmä perustuu ulkomaalaislakiin ja vastaanottolakiin, minkä lisäksi tarkemmat raamit kuten tukisummat on määritelty sisäministeriön asetuksessa.

Mitä on paluutuki?

Varattomalle palaajalle myönnettävää tukea paluuseen, joka auttaa häntä sopeutumaan uudelleen kotimaahansa. Tuki tarjoaa palaajalle lennot kotimaahan, tukea välittömästi paluun jälkeisiin kuluihin ja etenkin isomman tuen osalta myös tukea uudelleenkotoutumiseen esimerkiksi yrityksen perustamisen muodossa.

Mistä paluutuki koostuu?

Paluutukeen sisältyy matkakustannukset, matkajärjestelyt sekä palaajalle uudelleenkotoutumisen tueksi annettava avustus, joka voi olla joko käteistukea tai hyödyketukea.

Mistä paluutukeen sisältyvä rahallinen avustus koostuu?

Avustus voidaan maksaa joko käteistukena tai hyödyketukena.

Käteistuki tarkoittaa käteistä rahaa, josta 200 euroa maksetaan Suomessa ja loppuosa paluumaassa.

Hyödyketuki tarkoittaa palveluita, tavaroita tai hyödykkeitä, jotka tukevat uudelleenkotoutumista. Voit käyttää hyödyketukea esimerkiksi yrityksen perustamiseen tarvittavien tilojen tai tavaroiden hankkimiseen, asunnon vuokraamiseen, oppilaitoksen lukukausimaksujen maksamiseen tai terveydenhoitoon liittyvien palvelujen ostamiseen. Mikäli harkitset hyödyketukea, sinun kannattaa pohtia omia mahdollisuuksia kotimaassasi. Mieti esimerkiksi seuraavia asioita:

– Millaiseen tilanteeseen olet palaamassa?

– Mitä olet aiemmin tehnyt kotimaassasi?

– Mitä tarvitset kotimaahan paluun jälkeen?

– Miten voisit parhaiten hyödyntää sinulle annetun tuen?

Vastaanottokeskuksessa sinulle annetaan neuvontaa tuen käyttömahdollisuuksista ja hyödyketuen järjestämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Hyödyketuki järjestetään sinulle paluumaassasi luotetun palveluntarjoajan kautta, jonka kanssa tulet tekemään yhteistyötä.

Miten paljon voin saada rahallista avustusta?

Avustussummat vaihtelevat maittain ja henkilökohtaisen tilanteen mukaan. Sisäministeriö määrittelee avustussummien suuruuden asetuksella vapaaehtoisen paluun avustuksesta.

Tuen myöntämisessä huomioidaan asiakkaan yksilöllinen tilanne. Tuki voidaan myöntää korotettuna, alennettuna tai se voidaan jättää kokonaan myöntämättä.

Milloin minun pitää päättää haluanko käteistukea vai hyödyketukea?

Tukimuoto valitaan hakemusta tehdessä eli Suomessa ollessa, eikä sitä voi vaihtaa enää paluun jälkeen. Voit kuitenkin muuttaa tukimuotoa ennen paluuta, vaikka hakemus olisi jo tehty, jos olet vielä Suomessa.

Milloin voin hakea paluutukea?

Paluutukea voi hakea missä vaiheessa turvapaikkaprosessia tahansa.

Mistä voin hakea paluutukea?

Turvapaikanhakijat hakevat paluutukea siitä vastaanottokeskuksesta, jonka asiakkaaksi heidät on rekisteröity.

Vastaanottopalveluni ovat lakanneet ja olen jäänyt laittomasti maahan. Voinko edelleen hakea paluutukea?

Voit. Hakemus tulee tällöin toimittaa Maahanmuuttovirastoon. Ole yhteydessä osoitteeseen return@migri.fi.

Voinko saada paluutukea?

Tuen saamisen edellytyksenä on pysyväluonteinen paluu ja tuen tarve. Pysyvä paluu tarkoittaa, että sinun tulee peruuttaa vireillä olevat turvapaikkaa tai muita oleskelulupia koskevat hakemuksesi ja valituksesi. Sinun tulee myös palata maahan, jossa voit ja aiot oleskella paluusi jälkeen. Saat tukea vain, jos sinulla ei ole itse varaa kustantaa matkasta aiheutuneita kuluja. Paluutukea ei voi lähtökohtaisesti saada montaa kertaa, joten jos olet jo aiemmin saanut paluutukea Euroopasta palaamiseen, et voi saada sitä uudelleen.

Tulin Suomeen hakemaan työperäistä oleskelulupaa ja sain hakemukseeni kielteisen päätöksen. Olenko oikeutettu saamaan paluutukea?

Paluutuki on tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat hakeneet Suomessa kansainvälistä suojelua. Mikäli et ole hakenut kansainvälistä suojelua Suomessa, et lukeudu paluutuen piiriin.

Olen hakenut kansainvälistä suojelua Suomessa, mutta sain kielteisen päätöksen hakemukseeni. Sen jälkeen sain työperäisen oleskeluluvan vuodeksi. Nyt olen saanut kielteisen päätöksen työperusteiseen jatkolupahakemukseeni ja karkotuspäätöksen kotimaahani. Voinko edelleen saada paluutukea?

Jos olet oleskellut Suomessa oleskeluluvalla, jota ei enää uusita, et ole yleensä oikeutettu Maahanmuuttoviraston paluutukeen. Voit kuitenkin kysyä kunnan sosiaalitoimesta mahdollista tukea. Epäselvissä tapauksissa voit kysyä apua Maahanmuuttovirastosta osoitteesta return@migri.fi.

Minulla on pakolaisasema/toissijainen suojeluasema Suomessa. Voinko saada paluutukea?

Lähtökohtaisesti et voi. Voit kysyä tässäkin apua Maahanmuuttovirastosta osoitteesta return@migri.fi. Jos kansainvälisen suojelun asemasi on peruutettu, voi olla mahdollista saada paluutukea. Paluutukea ei kuitenkaan saa, jos on olemassa oleva oleskelulupa Suomeen. Voit kysyä kunnan sosiaalitoimesta mahdollista tukea.

Miten saan paluutuen käyttööni?

Jos olet valinnut tukimuodoksi käteistuen, sinulle maksetaan 200 euroa Suomessa ja loput avustuksesta maksetaan paluumaassa IOM:n toimistossa. Sinun tulee ottaa paluun jälkeen yhteys toimistoon ja sopia aika jolloin voit tuen hakea. Yhteystiedot saat IOM:ltä Suomesta lähtiessäsi.

Jos olet valinnut tukimuodoksi hyödyketuen, sinulle maksetaan 200 euroa Suomessa ennen paluuta. Kun olet saapunut paluumaahasi, ota yhteyttä sinulle osoitettuun palveluntarjoajaan, joka järjestää sinulle hyödyketuen. Hyödyketuki järjestetään sinun kanssasi laaditun suunnitelman mukaisesti. Paluumaassa sinulle maksetaan avustuksesta vielä 300/500 euroa käteistä ensimmäisellä palveluntarjoajan tapaamisella.

Minulla ei ole passia ja haluan palata vapaaehtoisesti kotimaahani. Mitä teen?

IOM järjestää paluumatkasi, joten he avustavat sinua matkustusasiakirjojen saamisessa. Prosessi riippuu paluumaastasi. Joihinkin yksittäisiin maihin Suomen viranomaiset voivat tehdä sinulle paluuasiakirjan, mutta yleensä kotimaasi lähetystö haluaa tunnistaa sinut ennen väliaikaisen passin tekoa.

Voinko perua päätöksen paluusta?

Voit perua päätöksen paluusta milloin tahansa, myös lentokentällä ennen lennon lähtöä.

Mikä on vapaaehtoisen paluun ja käännyttämisen välinen ero?

Kun palaat vapaaehtoisesti, sinulla on aikaa valmistautua lähtöön, ja paluu tapahtuu tavallisena matkustajana normaalilla reittilennolla. Sinulla on mahdollisuus suunnitella paluuta ja paluun jälkeistä aikaa, ja ottaa yhteyttä läheisiisi kotimaassa. Voit saada paluutukea uudelleenkotoutumiseen.

Käännyttämisen toimeenpanee poliisi. Paluupäivää ei välttämättä ilmoiteta ennalta, eikä lähtöön ole näin ollen aikaa valmistautua. Palautus tapahtuu poliisin valitsemalla tavalla. Sinun ei ole mahdollista suunnitella paluuta, etkä saa paluutukea uudelleenkotoutumista varten.

Kysy lisää vastaanottokeskuksestasi tai Maahanmuuttovirastosta osoitteessa return@migri.fi.