کمک و حمایت برای بازگشت به کشور خود

بازگشت داوطلبانه به کشور خود

در صورتی که نمی توانید در فنلاند بمانید و می خواهید به کشور خود برگردید، می توانید کمک دریافت نمایید. بازگشت داوطلبانه برای پناهجویان و اشخاصی که بدون داشتن مدارک لازم در کشور اقامت دارند امکان پذیر است. بازگشت می تواند به کشور دیگری هم که شما اجازه اقامت ان را دارید، انجام شود.

آیا اجازه اقامت دریافت نکرده اید؟
آیا در فکر بازگشت به کشور خود بوده اید؟

اقامت در فنلاند نیاز به اجازه اقامت دارد. در صورتی که اجازه اقامت دریافت نکرده اید، اداره مهاجرت و IOM به شما در برگشت به کشور خودتان کمک می کنند.

تصمیماتی که برای درخواست پناهندگی اتخاذ می شوند بر مبنای قانون هستند و برای هر شخصی جداگانه انجام می شوند. می توان درخواست تجدید نظر در این تصمیمات را نمود، ولی در صورتی که درخواست تجدید نظر پذیرفته نشود، می توانید بازگشت داوطلبانه را انتخاب کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تصمیمات در مورد درخواست های پناهندگی و مبانی این تصمیمات، به صفحات اداره مهاجرت مراجعه کنید.

چرا باید بازگشت داوطلبانه را انتخاب نمود؟

بازگشت داوطلبانه با شرایطی که شما تعیین می کنید انجام می شود و می توانید هم برای بازگشت و هم در کشور خود، کمک پولی و کمک های دیگر دریافت کنید. بازگشت داوطلبانه نسبت به دیپورت فرصت های بسیار بیشتری در اختیار می گذارد.

وقتی که داوطلبانه بر می گردید، وقت آماده شدن برای ترک کشور را دارید مادهآ و سفر برگشت به عنوان مسافر معمولی با پرواز معمولی انجام می شود. می توانید بازگشت خود و زمان پس از بازگشت را برنامه ریزی کنید و با نزدیکان خود در کشورتان تماس بگیرید. می توانید برای وفق یابی دوباره کمک بازگشت دریافت کنید. تصمیم در مورد بازگشت را می توانید هر وقت که بخواهید لغو کنید، حتی در فرودگاه پیش از سوار شدن در هواپیما.

از طرف دیگر، دیپورت را پلیس انجام می دهد. روز دیپورت لزوماً از پیش اطلاع داده نمی شود و وقتی برای آماده شدن برای سفر وجود ندارد. برگشت به شیوه ای که پلیس انتخاب کرده انجام می شود. شما امکان این را که بازگشت را برنامه ریزی کنید نخواهید داشت و کمک بازگشت هم دریافت نخواهید کرد.

همچنین کمک برای اشخاصی که بدون داشتن مدارک لازم در کشور اقامت دارند

در صورتی که بدون داشتن مدارک لازم در کشور اقامت دارید هم می توانید کمک بازگشت دریافت کنید. وضعیت هر شخصی جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. شجاعانه با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم. تماس گرفتن روند بازگشت یا دیپورت را به جریان نمی اندازد.

در صورتی که حق دریافت کمک را ندارید

در صورتی که تردید دارید که بتوانید کمک دریافت کنید هم می توانید در مورد موضوع سؤال کنید. شرایط دریافت کمک را با هم مرور می کنیم و بررسی می کنیم که آیا دریافت کمک برای شما امکان پذیر است یا خیر. در برخی مواقع اداره امور اجتماعی شهر می تواند به شما در برگشت به کشور خودتان کمک کند.

کمک پولی برای بازگشت

Kuvake - käsi ja euron symboli

برای دریافت کمک پولی چند شرط وجود دارد. بازگشت باید دائم باشد و شما باید به طور واقعی نیازمند به این کمک باشید. کمک بازگشت را فقط یک مرتبه می توان دریافت نمود.

بازگشت دائم به معنی این است که شما باید به کشوری برگردید که بتوانید پس از بازگشت تان به آن، به طور دائم در آن اقامت داشته باشید. اگر خودتان امکانات مالی پرداخت سفر و هزینه ای ناشی از آن را نداشته باشید، می توانید کمک دریافت کنید.

شما باید درخواست ها و شکایت های احتمالی خود را هم که مربوط به اجازه اقامت می شوند، لغو کنید. در صورتی که قبلاً برای برگشت از اروپا کمک بازگشت دریافت کرده اید، نمی توانید این کمک را دوباره دریافت کنید.

تماس بگیرید

وضعیت خود را با ما در میان بگذارید و ما به شما کمک می کنیم. تماس گرفتن هیچ الزامی برای شما ایجاد نمی کند.

پیام واتس اپ بفرستید و یا تلفن کنید:

0504138625