کمک، مشاوره و راهنمایی

تماس بگیرید

تماس بگیرید، هرچند فعلاً تصمیم خود را نگرفته باشید.

پیام واتس اپ بفرستید و یا تلفن کنید:

0504138625

می توانید پست الکترونیکی هم بفرستید:

return@migri.fi


اطلاعات تماس

بازگشت داوطلبانه، واحد پذیرش

پست الکترونیکی اداری: return@migri.fi
آدرس پستی: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto
محل اصلی کار: Opastinsilta 12 A, Helsinki

برای رسانه ها

شماره تلفن:0295433037
پست الکترونیکی: media@migri.fi