Taageerada lagu siinaayo marka aad ku laabato dalkaaga hooyo kaddib

Samaynta qorshaha caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki) iyo hirgelintiisa

Marka aad tagto dalkaaga hooyo waxaad la xiriirtaa ururka adeeg bixiyaha ah. Ururka IOM ayaad ka heleysaa macluumaadka halka lagala xiriiraayo adeeg bixiyaha, ka hor inta aadan tagin dalkaaga hooyo.

Waxaad adeeg bixiyahaa la dhigataa ballan aad si wadajir ah ugu kulantaan, oo aad isla meeldhigtaan wakhtiga iyo goobta. Kulankaas waxaad kaga wada xaajoon doontaan faahfaahinta qorshahaaga iyo waxyaabaha aad doonayso inaad ku isticmaasho taageerada lagu siiyay. Si deggan ayaad u hirgelin kartaa qorshahaaga, waxaadna ka fekeri kartaa fursado kala duwan.

Waad bilaabi kartaa hirgelinta qorshahaaga, markii Finland gudaheeda ay Hoggaanka socdaalka ama ururka IOM uu midkood hubiyo qorshahaas. Adeeg bixiyaha wuxuu kaa taageeri doonaa sidii aad qorshahaaga u hirgelin lahayd.

MACLUUMAADKA U GAARKA AH  DAL  KASTA

Ma doonaysaa inaad barato ama ogaato macluumaadka dal kasta u gaarka ah ee ku saabsan dadka dib ugu laabanaaya Ciraaq iyo Soomaaliya, iyo wakhtiga ka dambeeya dib u laabshada ee dalalkaas? Hoos waxaad ku arki kartaa mowduuca arrimahaas ku saabsan. 

Halkaan waxaad ka heleysaa macluumaadka ku saabsan dib ugu laabashada Ciraaq iyo wakhtiga ka dambeeya dib u laabashada:

Halkaan waxaad ka heleysaa macluumaadka ku saabsan dib ugu laabashada Soomaaliya iyo wakhtiga ka dambeeya dib u laabashada: