Toos qoraalka ugu gudub

Talabixiyayaasha dib u laabshada iyo halka lagala soo xiriiraayo

Waxaad wici kartaa ama fariin ku qori kartaa Whatsapp: + 358 50 4138625

Warbixin dheeraad ah waxaad ka heli kartaa xeradaada qaxootiga.

Maahanmuuttovirasto (Waaxda socdaalka)

Iskaa U Noqoshada

Vastaanottoyksikkö (Waaxda qaabilaadd

Qaabka iimaylka loogu soo diraayao shaqaalaha waa magaca koowaad.magaca qoyska @migri.fi

Iimeylak goobta shaqada waa: return(at)migri.fi

Cinwaanka boostada: PL 10, 00086 Maahanmuuttovirasto
Cinwaanka xafiiska: Opastinsilta 12 A, Helsinki

 

Warbaahinta

Telefoon: 0295 433 037
Iimeyl: media(at)migri.fi

 

Dhibanayaasha ka ganacsiga dadkaNidaamka caawinta ee dhibanayaasha ka ganacsiga dadka

Telefoon lambar: +358 2954 63177 (24-ka saacadood)
Iimeyl: ihmiskauppa.auttamisjarjestelma(at)migri.fi

Warbxinta ku saabsan nidaamka caawinta waxaad ka heli kataa cinwaankaan ihmiskauppa.fi