Caawimaadda ku saabsan dib ula qabsiga dalka

Caawimaadda ah waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki)

Arrinka ku saabsan dib u laabashada ikhtiyaariga ah, waxaa iyadoo ku xiran hadba xaaladda markaas jirta la bixin karaa caawimaad u dhexeysa 2000€ – 5300€ oo yuuro. Caawimaadda waxaa mar walba lagu bixiyaa qaabka ah waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki).

Waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (Hyödyketuki)

Ereyga Hyödyketuki waa erey bixin rasmi ah oo loo yaqaan taageradaas, taasoo aan ahayn lacag kaash ama caddaan ah. Taageerada noocaan oo kale ah waxaa ay tusaale ahaan noqon kartaa, aasaasid ganacsi, raadsashada degaankii nolosha, waxbarashada ama adeegyada caafimaadka.

Waa inaad ka fekertaa waxyaabaha suuraggalka kuu ah inaad ka hesho dalkaaga hooyo.  Tusaale ahaan ka feker arrimaha soo socda:

  • Xaalad noocee ah ayaad ku laabanaysaa?
  • Maxaad hore uga soo qabatay dalkaaga hooyo?
  • Maxaad u baahan tahay markaad dib ugu laabato dalkaaga kaddib?
  • Sidee ugu wanaagsan oo aad uga faa’iidaysan kartaa taageerada lagu siiyay?

Waxaa adiga lagu siinayaa talada ku saabsan suuraggalnimada isticmaalista taageerada iyo hawlaha la xiriira qabanqaabinta caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki). Waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki), waxaa marka laguu qabanqaabinaayo loo marayaa urur lagu kalsoon yahay oo adeegyada ku bixinaya dalka aad ku laabanayso, kaasoo aad la yeelan doonto wada -shaqayn.

Caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki), waxaa marwlba dalkaaga hooyo ka qabanqaabiteeda loo marayaa  urur ama hay’ad la xaqiijiyay, oo lagu kalsoon yahay. Tusaale ahaan hawlwadeennada dowladda ee dalkaagu ma soo faragelin karaan qabanqaabinta caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki),

Talooyin ku saabsan isticmaalka caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki)

Caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki) waa mid aan xaddidnayn, qof walba si gaar ah ayaa go’aan looga gaaraa. Waxaad fiirisaa fiidiyowyada soo socda ee ku saabsan waaya-aragnimada ay Hassan, Fadumo iyo Farah u leeyihiin dib ugu laabashada dalkii hooyo.

Adeeg bixyaha caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki) waa kuwo kala duwan, oo ku xiran hadba dalka dib loogu laabanaayo. Adeeg bixiyayaasha uu isticmaalo hoggaanka socdaalka waxaa ay kala yihiin Ururka caalamiga ah ee qaabilsan arrimaha ajaanibta (IOM), Xarunta tababarrada iyo farsamada ee Yurub (ETTC) ama ururka Caritas Internationalis. Hadii aad doonayso inaad hesho talooyinka ku saabsan halka loo isticmaali karo caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki), waxaad faahfaahinta dheeraadka ah ee arrinkaas ku saabsan ka eegi kartaa bogaga internetka ee ETTC iyo Caritas.

La soo xiriir

Sheeg xaaladdaada annaga ayaa ku caawinayna. Mana jiraan wax waajibaad ah oo ka dhalanaaya la soo xiriirista.

Waxaad soo diri kartaa farriin dhanka Whatsapp-ka ah ama waad na soo wici kartaa:

050 413 8625

Fadlan waxaad fiiro gaar ah u yeelataa arrinka ah, in WhatsApp-ku aanu ahayn qalab ammaankiisu sugan yahay oo lagu falanqayn karo macluumaadka shakhsi ahaaneed. Sidaas awgeed ha ku soo dirin WhatsApp-ka, tusaale ahaan, taariikhda dhalashada iyo nambarka diiwaanka (henkilötunnus), nambarka macmiilka, dukumintiyo iyo maclumaadka xasaasiga ah ee aan la shaacin karin.