Ta kontakt, vi hjälper dig göra din ansökan

Allt börjar med en kontaktförfrågan

Migri kommer att ge dig råd redan före ansökan och hjälpa dig att göra ansökan. Ta kontakt om du funderar på en frivillig återresa. Tillsammans utreder vi på din situation och ger instruktioner för din ansökan och berättar om dina alternativ. Om du vill fyller vi i ansökan tillsammans.

Om du är klient på en förläggning, vänligen kontakta din egen förläggning om du vill återresa frivilligt.

Steg 1

Ta kontakt

Berätta om din situation så hjälper vi dig att gå vidare. En förfrågan förpliktar dig inte till något.

Skicka ett Whatsapp-meddelande eller ring:

050 413 8625

Du kan även skicka e-post:

return@migri.fi

Steg 2

Ansökan behandlas

Migri behandlar din ansökan. Din livssituation i sin helhet tas i beaktande när din ansökan avgörs. Till exempel din familjesituation och ditt hälsotillstånd kommer att beaktas.

Migrationsverket beviljar bidrag för återintegration antingen i form av kontant betalning eller i form av förnödenheter Bidrag i form av förnödenheter kan bland annat bestå av hjälp med att hitta bostad, studieplats eller arbete eller med att starta ett företag.

Migri kontaktar polisen för att kontrollera att frivillig återresa är möjlig i ditt fall. Innan ett bidragsbeslut fattas du ska återta dina eventuella ansökningar om uppehållstillstånd samt dina besvär.

När beslutet är klart, skickar Migrationsverket beslutet till IOM som börjar arrangera återresan.

Steg 3

Du återvänder hem

IOM ger dig rådgivning i återvändandefrågor på flera olika språk och bokar resan till ditt hemland för dig. Om du inte har ett pass, får du hjälp med att skaffa ett resedokument från ditt hemlands ambassad. Dina eventuella hälsoproblem beaktas när återresan arrangeras.

I Finland får du:

  • resedokument och resebiljetter
  • de handlingar som de finska myndigheterna har haft
  • 200 euro i kontanter om du är vuxen och 100 euro i kontanter om du är barn, om du har beviljats bidrag i form av kontant betalning eller förnödenheter
  • kontaktuppgifter för att få återresebidraget i hemlandet

Om du har valt att få bidraget i form av kontant betalning, kontakta IOM:s kontor när du återvänder till ditt hemland. De ger dig resten av återresebidraget. Om du har valt att få bidraget i form av förnödenheter, kontakta den lokala samarbetspartnern. När du återvänder till ditt hemland, kommer du att göra upp en plan för hur du ska använda bidraget och du kommer att få bidraget i form av varor och tjänster.

IOM hjälper dig på flygplatserna och ordnar transporten till hemorten.