Stöd efter återresa till hemlandet

Uppgörande och genomförande av en plan för bidrag i form av förnödenheter

Kontakta serviceproducenten när du anländer till landet för återresa. IOM gav dig kontaktuppgifter till serviceproducenten i dit land för återresa före avresan.

Kom överens om en gemensam mötestid och -plats med serviceproducenten. På mötet diskuterar ni detaljerat din plan och hur du vill använda det bidrag som du har beviljats. Du kan genomföra din plan i lugn och ro och fundera över olika alternativ.

Du kan börja inleda genomförandet av planen när antingen Migrationsverket eller IOM har granskat den i Finland. Serviceproducenten stöder dig när du genomför planen.