Hjälp och stöd för att återvända till hemlandet

Frivillig återresa till hemlandet

Du kan få hjälp om du inte kan stanna i Finland och vill återvända till ditt hemland. Frivillig återresa är en möjlighet för asylsökande och papperslösa. Återresan kan även ske till ett annat land där du har uppehållstillstånd.

Fick du inte uppehållstillstånd?
Har du funderat på att återvända till ditt hemland?

För att vistas i Finland krävs ett uppehållstillstånd. Om du inte har fått det hjälper Migri och IOM dig återvända till ditt hemland.

Asylbesluten grundar sig på lagen och fattas individuellt. Beslut kan överklagas, men om överklagandena inte godkänns kan du välja frivillig återresa.

Mer information om asylbeslut och deras grunder finns på Migris webbplats »

Varför välja frivillig återresa?

Frivilligt återvändande sker på dina villkor och du kan få ekonomiskt bidrag och annan hjälp både för återresan och i ditt hemland. Frivillig återresa erbjuder mycket fler alternativ än avvisning.

När du återvänder frivilligt har du tid att förbereda dig på återresan och avresan sker som vanlig passagerare på ett normalt reguljärflyg. Du kan planera din återresa och tiden efter återkomsten samt kontakta dina närmaste i ditt hemland. Du kan även få återresestöd för återintegration. Du kan när som helst återta beslutet om återresa, till och med på flygplatsen innan ombordstigning.

Avvisning sköts av polisen. Återresedatumet meddelas inte nödvändigtvis i förväg och det finns ingen tid att förbereda sig för avresan. Avvisningen sker på ett sätt som polisen väljer. Det är inte möjligt för dig att planera återresan och du får inte återresebidrag.

Hjälp även för papperslösa

Om du är papperslös kan du också få återresestöd. Vars och ens situation utreds individuellt. Ta modigt kontakt, så ger vi dig råd. En förfrågan startar inte en återrese- eller avvisningsprocess.

Om du inte är berättigad till bidrag

Om du misstänker att du inte kan få bidrag kan du fortfarande fråga om saken. Vi går tillsammans igenom kraven för bidraget och utreder om du kan få bidraget. I vissa fall kan kommunens socialbyrå hjälpa dig återvända till ditt hemland.

Ekonomiskt bidrag för återresa

Kuvake - käsi ja euron symboli

Det finns några krav för ekonomiskt bidrag. Återresan måste vara permanent och du måste ha ett verkligt behov av bidraget. Återresebidrag kan endast fås en gång.

Permanent återresa innebär att du måste återvända till ett land där du kan bo permanent efter din återresa. Du kan få stöd om du inte har råd att betala för resan och de kostnader som uppstår.

Du måste också återta alla eventuella ansökningar och klagomål med anknytning till uppehållstillstånd. Du kan inte få bidrag på nytt om du tidigare har fått återresestöd för att återvända från Europa.

Ta kontakt

Berätta om din situation så hjälper vi dig att gå vidare. En förfrågan förpliktar dig inte till något.

Skicka ett Whatsapp-meddelande eller ring:

050 413 8625