Information om webbplatsen

Information om webbplatsen voluntaryreturn.fi


Du har kommit till Migrationsverkets webbplats.

Webbplatsen voluntaryreturn.fi är en informationskanal som upprätthålls av Migrationsverket, vars mål är att ge en allmän bild av assisterad frivillig återresa. Du hittar inte nödvändigtvis direkta svar som gäller din individuella situation på webbplatsen. Därför ska du vid behov även bekanta dig med lagstiftningen.

Behandling av personuppgifter på webbplatsen

Migrationsverket har förbundit sig till att skydda webbplatsbesökarnas integritet och personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan lagstiftning om behandling av personuppgifter. Användning av webbplatsen kräver inte registrering. Vi samlar inte in information genom vilken enskilda användare kan identifieras.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det material som publiceras på webbplatsen tillhör enligt upphovsrättslagen och senare ändringar i den Migrationsverket eller andra informationsproducenter som anges i samband med ett dokument. I ärenden som gäller användning av material ska man kontakta verkets kommunikationsenhet.

Juridisk reservation

Migrationsverket strävar efter att hålla sin webbplats uppdaterad. Verket ansvarar dock inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av eventuella fel i innehållet. Verket ansvarar inte heller för material producerat av utomstående aktörer som man länkat till från verkets webbplats. Verket ansvarar inte heller för skador orsakade av driftsavbrott eller andra tekniska störningar i datanätverk.

Länkar och sociala medier

Interna länkar i tjänsten öppnas huvudsakligen i samma webbläsarfönster. Länkar som leder utanför tjänsten öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Om en länk leder bort från Migrationsverkets webbplats ansvarar Migrationsverket inte för vilka uppgifter webbplatsen i fråga samlar in. Till exempel finns det videor på YouTube, som samlar in uppgifter om sina användare. Webbplatsens innehåll kan delas på Twitter eller Facebook.

När du går till en länkad webbplats tillämpas den webbplatsens egna användningsvillkor. Vi rekommenderar att du bekantar dig med andra webbplatsers dataskyddspolicyer och behandling av personuppgifter separat. Migrationsverket ansvarar inte för uppdateringen av dessa tredjepartswebbplatser, det som publiceras på dem eller korrektheten hos de uppgifter som finns på webbplatserna. En länk på webbplatsen till en tredjepartswebbplats betyder inte att Migrationsverket ansvarar för webbplatsens funktion eller för de produkter och tjänster som erbjuds eller nämns på webbplatsen.

Våra kontaktuppgifter

I frågor som rör webbplatsen kan du kontakta administratörerna per e-post på return@migri.fi. Vi svarar också gärna på frågor om dataskyddet.