Hjälp, råd och instruktioner

Ta kontakt

Ta kontakt även om du inte har fattat något beslut än.

Skicka ett Whatsapp-meddelande eller ring:

050 413 8625

Du kan också skicka e-post:

return@migri.fi


Kontakta oss

Frivillig återresa, förläggning:

Tjänste-e-post: return@migri.fi
Postadress: Box 10, 00086 Migrationsverket Semaforbron 12 A, Helsingfors

För medier

Telefonnummer: 0295 433 037
E-post: media@migri.fi