Migrationsverket

Frivillig återresa

Enheten för mottagande
Överinspektör Niina Lääperi, tfn 0295 433 263
AUDA-projektet (Frivillig återresa till Irak, Afghanistan och Somalia)
Projektchef Tarja Rantala, tfn 0295 433 973
Projektinformatör Akseli Saviranta, tfn 0295 433 638

Personalens e-postadresser: förnamn.efternamn(at)migri.fi

Elektronisk tjänstepost: return(at)migri.fi
Webbplatsens e-postadress: info(at)voluntaryreturn.fi

Postadress: PB 10, 00086 Maahanmuuttovirasto
Huvudsakligt verksamhetsställe: Opastinsilta 12 A, Helsinki

 

För media

Telefonnummer: 0295 433 037
E-post: media(at)migri.fi

 

Kontaktuppgifter för återvändanderådgivning

 

Mer information får du vid din egen förläggning.

 

Offer för människohandel

Hjälpsystemet för offer för människohandel

Telefonnummer: +358 2954 63177 (24h)
E-post: ihmiskauppa.auttamisjarjestelma(at)migri.fi

Information om hjälpsystemet för offer för människohandel: ihmiskauppa.fi