Published 14.01.2019

Stöden för frivillig återresa ändras, stödet i form av förnödenheter ökar

Stöden för frivillig återresa ändras 1.1.2019 när den nya förordningen om frivillig återresa träder i kraft. Det är möjligt att få stöd för frivillig återresa till hemlandet då sökanden är i behov av detta och inte själv kan finansiera sin återresa. Bidraget kan endera vara stöd i form av kontanter eller förnödenheter. Med stöd i…

Läs mer

Published 04.01.2019

Dessa webbsidor har skapats inom AUDA-projektet

Projektets fullständiga namn är Frivillig återresa till Irak, Afghanistan och Somalia. Migrationsverkets, utrikesministeriets och Krishanteringscentrets gemensamma projekt utvecklar systemet för frivillig återresa bland annat genom samarbete med andra EU-stater och återvändandeländer. En synlig del av projektet är bland annat kommunikationskampanjen ”Turn life on” i sociala medier. AUDA delfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Läs mer