Gå till innehallet

Published 03.01.2020

Brobyggare – Diasporans roll i utvecklingen i Somalia och Afrikas Horn

Verksamhetsmodeller för representanter för diasporan och instanser som arbetar med dem Under hösten 2019 genomfördes projektet Dialogprocessen, vars syfte var att höra diasporans synpunkter på möjligheten att delta i återuppbyggnaden av och främjande av freden i bakgrundslandet. Som en del av projektet utarbetades den vidstående publikationen, vars syfte är att lyfta fram viktiga frågor och…

Läs mer: Brobyggare – Diasporans roll i utvecklingen i Somalia och Afrikas Horn

Published 26.11.2019

Återintegration av personer som frivilligt återvänt till Irak från Finland har lyckats tämligen bra

Personer som har återvänt till sin hembygd i Irak har återintegrerat sig tämligen bra visar en uppföljningsstudie som genomförts av Internationella organisationen för migration IOM:s kontor i Finland. Undersökningen har genomförts på beställning av Migrationsverket som en del av AUDA-projektet. Undersökningen visar att stöden som Finland beviljar frivilliga återvändande hjälper dem att återvända till hemlandet.…

Läs mer: Återintegration av personer som frivilligt återvänt till Irak från Finland har lyckats tämligen bra

Published 14.01.2019

Stöden för frivillig återresa ändras, stödet i form av förnödenheter ökar

Stöden för frivillig återresa ändras 1.1.2019 när den nya förordningen om frivillig återresa träder i kraft. Det är möjligt att få stöd för frivillig återresa till hemlandet då sökanden är i behov av detta och inte själv kan finansiera sin återresa. Bidraget kan endera vara stöd i form av kontanter eller förnödenheter. Med stöd i…

Läs mer: Stöden för frivillig återresa ändras, stödet i form av förnödenheter ökar

Published 04.01.2019

Dessa webbsidor har skapats inom AUDA-projektet

Projektets fullständiga namn är Frivillig återresa till Irak, Afghanistan och Somalia. Migrationsverkets, utrikesministeriets och Krishanteringscentrets gemensamma projekt utvecklar systemet för frivillig återresa bland annat genom samarbete med andra EU-stater och återvändandeländer. En synlig del av projektet är bland annat kommunikationskampanjen ”Turn life on” i sociala medier. AUDA delfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Läs mer: Dessa webbsidor har skapats inom AUDA-projektet