Gå till innehallet

Published 26.11.2019

Återintegration av personer som frivilligt återvänt till Irak från Finland har lyckats tämligen bra

Personer som har återvänt till sin hembygd i Irak har återintegrerat sig tämligen bra visar en uppföljningsstudie som genomförts av Internationella organisationen för migration IOM:s kontor i Finland. Undersökningen har genomförts på beställning av Migrationsverket som en del av AUDA-projektet. Undersökningen visar att stöden som Finland beviljar frivilliga återvändande hjälper dem att återvända till hemlandet. Hur återintegrationen lyckas beror förutom på återintegrationsbidraget även på samhällsproblem i stor skala såsom arbetslöshet eller brister i hälsovård.

Det har lyckats bättre att etablera sig på nytt i det samhälle som personen lämnade än att etablera sig på en helt ny plats. En liten majoritet av de återvändande mår bra psykosocialt. Nästan alla återvändande oroade sig för sitt uppehälle.

IOM intervjuade 195 personer som hade återvänt till olika delar av Irak under åren 2017 och 2018, de flesta till Bagdad. Avsikten var att utreda hur deras återintegration har lyckats med hjälp av stöd i form av kontanter och förnödenheter som beviljats i Finland och med IOM:s arrangemang för återresan. De återvändande var huvudsakligen 18–34-åriga män.

Länk till studien