Gå till innehallet

Published 04.01.2019

Dessa webbsidor har skapats inom AUDA-projektet

Projektets fullständiga namn är Frivillig återresa till Irak, Afghanistan och Somalia. Migrationsverkets, utrikesministeriets och Krishanteringscentrets gemensamma projekt utvecklar systemet för frivillig återresa bland annat genom samarbete med andra EU-stater och återvändandeländer. En synlig del av projektet är bland annat kommunikationskampanjen ”Turn life on” i sociala medier. AUDA delfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).