Gå till innehallet

Published 14.01.2019

Stöden för frivillig återresa ändras, stödet i form av förnödenheter ökar

Stöden för frivillig återresa ändras 1.1.2019 när den nya förordningen om frivillig återresa träder i kraft. Det är möjligt att få stöd för frivillig återresa till hemlandet då sökanden är i behov av detta och inte själv kan finansiera sin återresa.

Bidraget kan endera vara stöd i form av kontanter eller förnödenheter. Med stöd i form av förnödenheter avses olika tjänster eller tillbehör såsom hjälp med att hitta bostad eller grunda ett eget företag.

Beloppet av stödet i form av förnödenheter ökar för alla länders del, det sker också ändringar i beloppet av stödet i form av kontanter i fråga om vissa länder. Stöden för frivillig återresa är bundna till destinationslandet enligt grupperna A–D, nedanför landgrupp A:

Afghanistan, Angola, Burundi, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Djibouti, Sydsudan, Etiopien, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Irak, Jemen, Kambodja, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Demokratiska folkrepubliken Korea, Laos, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Moçambique, Myanmar, Nepal, Niger, Ekvatorial-guinea, Rwanda, Zambia, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syrien, Tanzania, Togo, Tchad, Uganda, Zimbabwe

Beloppet av stödet för förnödenheter ökar för alla länders del

  • I landsgrupp A: från 2 500 euro till 5 000 euro
  • I landsgrupperna B–D: från 2 500 euro 3 000 euro

Stödet för ett barn som återreser tillsammans med familjen, 1 500 euro, bevaras oförändrat i alla landsgrupper.

De viktigaste ändringarna i beloppet av stöd i form av kontanter:

  • Syrien: ökar från grupp B till grupp A, varvid kontantstödet ökar från 800 till 1 500 euro
  • Iran: ökar från grupp C till grupp B, varvid kontantstödet ökar från 500 till 800 euro
  • Georgien: minskar från grupp B till grupp C, varvid kontantstödet minskar från 800 till 500 euro

Förhöjt bidrag kan fortfarande beviljas om det är motiverat upp till 2 000 euro till vilket destinationsland som helst.

Bidraget kan även beviljas sänkt eller inte beviljas alls om det inte finns en motiverad anledning till bidraget.

Stödbeloppen för alla länder finns på vår webbplats: migri.fi/sv/bidrag-till-olika-lander

Ytterligare information om frivillig återresa: migri.fi/sv/aterresa