Stöd för att återvända till hemlandet

Stödet beslutas gemensamt

Beroende på landet dit du återreser kan mellan 200 och 1 500 euro i stöd beviljas i form av kontanter och mellan 3 000 och 5 000 euro i form av förnödenheter. Du kan bestämma om du vill få bidraget kontant eller i form av förnödenheter.

Kontantbetalning

Om du väljer bidraget kontant kan du få det från 200 € till 1 500 € för dig själv, plus 100 € till 750 € för en minderårig som återvänder med dig.

Du kan också ansöka om förhöjt kontantbidrag, till exempel på grund av ditt hälsotillstånd. Förhöjningen hanteras alltid från fall till fall, med hänsyn till din helhetssituation.

Bidrag i form av förnödenheter

Bidrag i form av förnödenheter är den officiella termen för bidrag som inte är kontanta pengar. Sådant stöd kan till exempel vara bidrag som hjälper dig starta ett företag, skaffa en bostad, studera eller betala för hälso- och sjukvårdstjänster.

Många väljer bidrag i form av förnödenheter I stället för kontanter. Även i din situation kan det vara ett mycket värdefullare val. Om du funderar på bidrag i form av förnödenheter är det bra att fundera på dina egna möjligheter i ditt hemland. Överväg till exempel följande saker:

  • Vilken typ av situation återvänder du till?
  • Vad har du gjort i ditt hemland tidigare?
  • Vad behöver du efter att du återvänt till Finland?
  • Hur kan du få ut det mesta av det bidrag du har fått?

Du får råd om möjligheterna att använda bidraget och om åtgärderna kring arrangerande av bidraget i form av förnödenheter. Bidraget i form av förnödenheter ordnas för dig i mållandet av Internationella organisationen för migration (IOM) som du kommer att samarbeta med.

Myndigheterna i ditt hemland tar inte del i ordnandet av bidraget.

Exempel på hur bidrag i form av förnödenheter kan användas

Bidraget i form av förnödenheter är flexibelt och avgörs individuellt med var och en. Se följande videor för att höra om Hasans, Fadumos och Farahs upplevelser av sin återresa till hemlandet.

Så här får du bidrag

Bidragsbeloppet beror på bidragsform och på återresans målland. Maxbeloppet har fastställs i finsk lag och kan inte överskridas.

Bidraget organiseras av Finska staten, närmare bestämt Migri, tillsammans med IOM. IOM är FN:s internationella organisation för migration. Andra stater deltar inte i beslutsprocessen eller i att arrangera bidraget.

Om du är berättigad till stöd får du det. Beviljande av stöd beslutas i Finland, enligt finsk lag. Varje land har egna lagar för att återvända från andra länder än Finland.

Ta kontakt

Berätta om din situation så hjälper vi dig att gå vidare. En förfrågan förpliktar dig inte till något.

Skicka ett Whatsapp-meddelande eller ring:

050 413 8625