Tillgänglighetsbeskrivning

Välkommen, det här är Migrationsverkets tillgänglighetsbeskrivning


Den här tillgänglighetsbeskrivningen gäller tjänsten http://voluntaryreturn.fi och har utarbetats/uppdaterats 29.03.2022. Tjänsten berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation.

De digitala tjänsternas tillgänglighetsstatus

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Otillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller inte ännu kraven till alla delar

·         Begripligt: Textning av videor

Otillgängligt innehåll och dess brister

På webbplatsen finns två videor som har textning på engelska, fastän det språk som talas i videorna är något annat.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.1.1 Sidans språk

·         Begripligt: Översättning av meningen Skip to Content

Otillgängligt innehåll och dess brister

Alla språkversioner av webbplatsen har meningen Skip to Content på engelska. Meningen är har inte översatts till de olika språken.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.1. Hoppa över grupperat innehåll

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i våra digitala tjänster? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen

Per e-post return@migri.fi

Tillsynsmyndighet

Om du lägger märke till tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, det vill säga upprätthållaren av webbplatsen. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du är missnöjd med det svar du får eller inte alls får svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (öppnas i ett nytt fönster). På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland ges detaljerade anvisningar för hur du kan göra en anmälan och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn av tillgänglighet
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000