Gå till innehallet

Du kan få hjälp och ekonomiskt stöd

Vistas du i Finland utan uppehållstillstånd? Tänker du på att återvända hem?

Migrationsverket och Internationella organisationen för migration (IOM) hjälper personer som frivilligt återvänder till sitt hemland. Du kan till exempel få hjälp med researrangemangen och med att skaffa resebiljetter och dokument. Du kan också få stöd för återintegration.

STEG 1: Ta kontakt

Migrationsverket ger dig råd och hjälper dig med att ansöka om frivillig återresa.

Kuvakepalkki - info, ihmishahmo, dokumentit

Välj hur du vill kontakta oss:

Kuvake – puhelinper telefon eller genom att skicka ett meddelande i WhatsApp: 050 413 8625

Kuvake - tietokoneper e-post: return@migri.fi

STEG 2: Ansökan behandlas

Migrationsverket behandlar din ansökan. Din livssituation i sin helhet tas i beaktande när din ansökan avgörs.

Till exempel din familjesituation och ditt hälsotillstånd kommer att beaktas.

Otsikkopalkki - dokumentti, käsittely, perhesuhteet

Migrationsverket beviljar bidrag för återintegration antingen i form av kontant betalning eller i form av förnödenheter. Bidrag i form av förnödenheter kan bland annat bestå av hjälp med att hitta bostad, studieplats eller arbete eller med att starta ett företag.

Migrationsverket kontaktar polisen för att kontrollera att assisterad frivillig återresa är möjlig i ditt fall. Innan ett bidragsbeslut fattas du ska återta dina eventuella ansökningar om uppehållstillstånd samt dina besvär.

När beslutet är klart, skickar Migrationsverket beslutet till IOM som börjar arrangera återresan.

STEG 3: Du återvänder hem

IOM ger dig rådgivning i återvändandefrågor på flera olika språk och bokar resan till ditt hemland för dig. Om du inte har ett pass, får du hjälp med att skaffa ett resedokument från ditt hemlands ambassad. Dina eventuella hälsoproblem beaktas när återresan arrangeras.

Kuvake: dokumentit-prosessi
I Finland får du:

  • resedokument och resebiljetter
  • de handlingar som de finska myndigheterna har haft
  • 200 euro i kontanter om du är vuxen och 100 euro i kontanter om du är barn, om du har beviljats bidrag i form av kontant betalning eller förnödenheter
  • kontaktuppgifter för att få återresebidraget i hemlandet.

Kuvake - setelit
Om du har valt att få bidraget i form av kontant betalning, kontakta IOM:s kontor när du återvänder till ditt hemland. Du får resten av återresebidraget av IOM.

Kuvake - työkalut
Om du har valt att få bidraget i form av förnödenheter, kontakta den lokala samarbetspartnern. När du återvänder till ditt hemland, kommer du att göra upp en plan för hur du ska använda bidraget och du kommer att få bidraget i form av varor och tjänster.

IOM hjälper dig på flygplatserna och ordnar transporten till hemorten.