Svenska

Gå vidare i livet nu.

Senast efter att du har fått ett negativt asylbeslut är det tid att börja tänka på frivillig återresa. Utöver resebiljetter kan du få stöd med att inleda studier eller arbete i ditt hemland.

Att vänta för inte ditt liv framåt.

Studier

Du kan inte studera

Familj

Du får inte din familj till dig

Arbete

Du kan inte jobba lagligt

Hem

Du får inte ett permanent hem

Utan uppehållstillstånd i Finland

Du kan inte studera
Du får inte din familj till dig
Du kan inte jobba lagligt
Du får inte ett permanent hem

För återintegration kan du söka

Kontant stöd

eller

Förnödenheter, till exempel hjälp med utbildning, uppehälle och boende.

Stödet för frivillig återresa hjälper dig att fortsätta ditt liv i ditt hemland. Du kan välja stödet i form av kontanter eller förnödenheter, som kan vara t.ex. stöd för att grunda ett företag eller att skaffa en bostad, enligt dina egna önskemål.

Instruktioner

Kontakta din förläggning
eller din återvändningsrådgivare
Fyll i ansökan
tillsammans med personalen
Du får hjälp med
researrangemangen
Du återvänder till ditt hemland
på en överenskommen dag

Delta i diskussionen

Fråga oss om frivillig återresa
och diskutera med andra återvändare.

Frivillig återresa

Berättelser om återvändande